Vi på EventVäxjö värnar om våra användare, vilket innebär att vi alltid ser till att samla in och använda dina uppgifter med hänsyn till din integritet. Det är viktigt för oss att du får reda på vilken information vi samlar in om dig och hur vi använder den.

Här beskriver vi:

 • Vilka personuppgifter vi samlar in och varför

 • Hur vi använder dina personuppgifter

 • Vilka valmöjligheter och rättigheter du har, till exempel i fråga om att få tillgång till personuppgifter

För att vi ska kunna ge dig tillgång till våra tjänster, till exempel ge dig möjlighet att annonsera på EventVäxjö eller kontakta annonsörer behöver vi behandla vissa uppgifter om dig. När du använder EventVäxjö för att söka efter evenemang som intresserar dig lämnar du också automatiskt ifrån dig information om dig själv på olika sätt. Till exempel när du söker på EventVäxjö eller registrerar bevakningar med ditt EventVäxjö-konto, klickar på annonser eller på reklam på EventVäxjö.

Vi ser till att dina personuppgifter är skyddade, och att behandlingen följer gällande dataskyddsregler, våra interna riktlinjer och rutiner.Vem är personuppgiftsansvarig?

EventVäxjö (“EventVäxjö”) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter, om inget annat anges i denna information.

Vilka uppgifter samlar vi in om dig?

Vi samlar in information om dig när du registrerar ett användarkonto och när du använder våra tjänster. För att ge dig en tydlig bild av hur personuppgiftsbehandlingen går till har vi delat in personuppgifterna i olika kategorier utifrån hur de samlas in.

A) Uppgifter som du själv lämnar till oss

När du registrerar dig som användare, lägger in en annons, skapar en bevakning på EventVäxjö, svarar på en annons eller utför andra aktiviteter på EventVäxjö lämnar du uppgifter om dig själv såsom namn, ålder, telefonnummer och mejladress, men även innehåll i meddelanden och annonser. Personuppgifter i den här kategorin är sådana som du aktivt lämnar till oss genom att till exempel fylla i formulär, skicka meddelanden till andra användare eller ge oss feedback genom funktioner skapade för det syftet.

B) Uppgifter som samlas in när du använder våra tjänster

Vi behandlar också uppgifter om dig som samlas in automatiskt när du använder våra tjänster. Vi registrerar till exempel vilka av våra tjänster du använder, vilka sidor du besöker och hur du beter dig på vår webbplats och i vår app. Vilken teknologi du använder, om du använder dator, surfplatta eller mobil och vilken webbläsare du använder när du surfar på EventVäxjö, vilken IP-adress du använder och liknande uppgifter. Vi samlar också in uppgifter om vilka annonser du klickar på och vilken reklam vi har visat för dig. Informationen som samlas in automatiskt när du använder tjänsterna kan delas upp i följande kategorier:

Hur du använder tjänsterna

När du söker bland annonser på EventVäxjö, lägger in en annons, skickar ett meddelande till en annonsör eller använder tjänsterna i övrigt registreras denna aktivitet automatiskt i våra dataloggar. Vi samlar också in information om vilka typer av annonser du tittar på, vilken reklam du får se och klickar på och vilka funktioner du använder. Vi får också uppgifter om hur länge du använder och när du senast använde våra tjänster. Denna information kan omfatta hur du skrollar och navigerar på vår webbplats eller i vår app.

Dina transaktioner

Om du köper en tjänst av oss, till exempel annonsering på EventVäxjö, samlar vi in information om köpet. Denna information innehåller betalningsinformation, som numret på ditt kredit- eller betalkort och andra kortuppgifter eller det telefonnummer som betalning gjordes med ifall du använde telefonbetalning, information om fakturering och kontaktuppgifter om du betalade med faktura.

Var du är (platsinformation)

När du använder tjänsterna beräknar vi din ungefärliga geografiska position, baserat på den IP-adress du använder. Om du accepterar att våra appar använder platstjänster får vi tillgång till din GPS-position som ger oss en mer detaljerad geografiska position. Platstjänster används för att låta dig söka efter annonser som finns nära dig och ger dig möjlighet att lägga snabbt ange var du finns när du annonserar. Vi använder också din plats för att ge dig anpassat innehåll, såsom annonser som är relevanta för dig där och använder din plats för att visa dig reklam som är styrd efter området du befinner dig i. Informationen kan också komma att användas i utvecklingen av nya produkter och tjänster. Om du inte längre vill att vi ska kunna samla in detaljerade uppgifter om din geografiska position kan du när som helst slå av platstjänster i din telefon/surfplatta. Vi kommer i sådana fall därefter endast att beräkna en ungefärlig geografisk plats baserat på din IP-adress.

Teknisk information om din enhet och Internet-anslutning

Vi registrerar information om den dator, telefon, surfplatta eller annan enhet du använder och som interagerar med våra tjänster och hur den är uppkopplad till EventVäxjös tjänster. Det kan omfatta information om vilket operativsystem du använder, webbläsarversion och IP-adress.

Cookies och annat innehåll som lagras lokalt på din enhet

När du använder tjänsterna försöker vi med olika verktyg att känna igen dig och lära oss mer om dig som användare. Vi använder exempelvis cookies (kakor) för att analysera hur du använder EventVäxjö. Cookies gör också att du inte behöver logga in varje gång du besöker vår webbplats.

C) Uppgifter från andra källor

Vi samlar in information från andra källor, vanligtvis våra partners, reklamkunder, mätverktyg och andra leverantörer. Som ett exempel kan en reklamkund ge oss information om vad som hände efter att du klickat på reklam som visades på någon av våra webbplatser. Sådan information gör det möjligt för oss att mäta effekten av reklamen och i framtiden kunna presentera mer relevant reklam och innehåll för dig.

Vad är lokal lagring av data och cookies, och hur använder vi det?

Vi använder oss av lokal lagring av data, vilket innebär att olika typer data lagras lokalt på din enhet (t.ex. dator, mobiltelefon eller surfplatta) via din webbläsare. En typ av lokal lagring av data är cookies. Lokal lagring av data kan till exempel innehålla användarinställningar, information om hur du har surfat, vilken webbläsare du använder och vilka annonser eller reklam som har visats för dig. Sådana uppgifter kan användas för att personifiera innehåll och funktioner i våra tjänster i syfte att göra ditt besök anpassat och meningsfullt för dig.

Vad använder vi dina personuppgifter till?

Uppgifter som vi samlar in om dig och andra användare av EventVäxjö används för att tillhandahålla och förbättra EventVäxjös tjänster. Här beskrivs för vilka ändamål EventVäxjö behandlar personuppgifter.

Annonsera och söka efter annonser

EventVäxjö ger dig tillgång till en marknadsplats där du bland annat kan annonsera och kontakta annonsörer. För att kunna leverera dessa tjänster till dig behöver vi behandla dina personuppgifter. Vi behandlar till exempel uppgifter om vilka sökningar du har gjort och vilka bevakningar du har lagt upp för att kunna ge dig information om nya relevanta annonser.

Behandlingar som utförs

 • När du söker efter annonser registrerar vi vilka sökningar du gör för att kunna ge dig information om vilka nya annonser som matchar din förra sökning nästa gång du använder vår tjänst.

 • När du lägger upp en bevakning eller sparar annonser behandlar vi denna uppgift som en del av ditt användarkonto. Vi skickar dig också information (via mejl eller pushnotiser) när det finns nya annonser som matchar din bevakning.

 • När du annonserar på EventVäxjö lämnar du personuppgifter i vårt annonsinläggningsformulär. Vi använder dessa uppgifter för att kunna kontakta dig om din annonsering och för att låta andra användare komma i kontakt med dig.

 • När du betalar för våra tjänster behandlar vi din betalinformation och om du använder telefonbetalning vilket telefonnummer du använder för att betala. EventVäxjö samarbetar med olika betaltjänstleverantörer. Observera att EventVäxjö inte får tillgång till uppgifter om ditt betalkort, utan dessa uppgifter behandlas konfidentiellt av betaltjänstleverantören.

 • Information ur din annons (till exempel rubrik och bild) kan skickas vidare till EventVäxjös samarbetspartners

Kategorier av personuppgifter

Uppgifter som du själv lämnar till oss, till exempel de uppgifter du anger i samband med att du lägger in en annons och meddelanden som du skickar till annonsören, uppgifter som samlas in när du använder EventVäxjö såsom de sidor och vyer du är inne på och klickar på, teknisk information om din enhet och internetanslutning, var du är (platsinformation eller IP-adress), betalinformation och cookies och annat innehåll som lagras på din enhet. Läs mer under rubriken “Vilka uppgifter samlar vi om dig”.

Laglig grund för behandlingen

Fullgörande av avtal. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster till dig.Kommunikation mellan användare - EventVäxjös meddelandetjänst

EventVäxjös meddelandetjänst erbjuder dig ett säkert sätt att kommunicera med andra användare på EventVäxjö. Vi behandlar dina personuppgifter när du använder meddelandetjänsten.

Behandlingar som utförs

 • Vi behandlar dina personuppgifter för att ge dig möjlighet att kommunicera med andra användare genom meddelandetjänsten.

Vi behandlar personuppgifter i meddelandetjänsten för att förhindra och utreda missbruk av våra tjänster.

Om du skickar ett meddelande till ett företag blir mottagaren av meddelandet personuppgiftsansvarig för personuppgifter som ditt meddelande innehåller.

Laglig grund för behandlingen

Fullgörande av avtal. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster till dig.Tillhandahålla en trygg och säker marknadsplats

Det är mycket viktigt för oss att säkerställa att EventVäxjö är en trygg och säker webbplats. Därför gör vi vad vi kan för att upptäcka, förhindra och ta bort bluffannonser och annonser med stötande innehåll och annan form av missbruk av tjänsten eller agerande i strid med våra villkor. Vi behandlar alla uppgifter vi har samlat in om våra användare i detta syfte.

Behandlingar som utförs

 • Vi använder personuppgifter som rör våra användares identitet, aktiviteter och tekniska data för att förebygga, förhindra, begränsa och utreda olika former av missbruk av EventVäxjö och EventVäxjö-kontot. Med missbruk menar vi bland annat brottsliga aktiviteter (till exempel bedrägerier och hot), upprättande av falska profiler, utskick av reklammejl som svar på användares annonser, phishing, trakasserier, försök till olovlig inloggning på användarkonton och andra aktiviteter som är olagliga eller otillåtna enligt våra användarvillkor.

 • EventVäxjö granskar annonser som du lägger in på EventVäxjö.se, inklusive uppgifter om hur du annonserat tidigare, för att se till att du följer EventVäxjös användarvillkor och förhindra missbruk av tjänsten.

 • Om EventVäxjö anser att det finns skäl att säkerställa din identitet i samband med annonsering kan vi behandla uppgifter om din identitet genom att du får verifiera dig med BankID.

 • Vi kan dela uppgifter om din annonsering eller kommunikation på EventVäxjö med rättsvårdande myndigheter, på myndighetens begäran, för att bidra till utredningar om brott. Genom att dela sådan information med myndigheter bidrar vi till att förebygga och förhindra missbruk av våra tjänster.

Kategorier av personuppgifter

Uppgifter som du själv lämnar till oss, exempelvis dina annonser och meddelanden till oss eller andra användare, uppgifter om din identitet, uppgifter som samlas in när du använder EventVäxjö såsom de sidor och vyer du är inne på och klickar på, teknisk information om din enhet och internetanslutning, cookies och annat innehåll som lagras på din enhet.

Laglig grund för behandlingen

Fullgörande av avtal. Behandlingen som sker i syfte att förebygga och förhindra missbruk av våra tjänster är en integrerad del av våra tjänster och är nödvändigt för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig som använder EventVäxjö.

Berättigat intresse. Behandlingen som sker när EventVäxjö lämnar uppgifter till rättsvårdande myndigheter för att bidra till en pågående brottsutredning är nödvändig för att tillgodose EventVäxjös berättigade intresse av att förebygga och förhindra missbruk av EventVäxjös tjänster.Göra EventVäxjö bättre och se till att saker funkar

Vi registrerar och analyserar hur du och andra använder våra tjänster. Det sker för att vi ska förstå hur vi ska jobba för att göra EventVäxjö så bra som möjligt, och vilka funktioner våra användare uppskattar. Vi försöker också förbättra din upplevelse, så att du exempelvis inte behöver slå in din sökning varje gång, eller genom att komplettera din påbörjade sökning med hela sökord. Dessa aktiviteter är viktiga för EventVäxjös fortsatta utveckling och produktförbättring för att anpassa vår tjänst efter hur du och andra användare vill att EventVäxjö ska fungera.

Behandlingar som utförs

 • Vi använder information om våra användares beteende för att ta fram statistik om hur våra tjänster används. Vi vill också veta hur du och andra navigerar och rör sig på våra sidor så att vi kan skapa bättre sidor och tjänster i framtiden och för att se om våra användare hittar det de letar efter.

 • Vi använder information om din enhet för att anpassa vår sida till den enhet du använder.

 • Vi analyserar hur våra användare använder olika tjänster och funktioner för att se om det är saker som saknas eller om vi borde ändra på något.

 • Vi registrerar om du upplever problem med våra tjänster, till exempel vad som hände i samband med att din app kraschade.

 • Analyser som vi gör av hur våra tjänster fungerar och tas emot av våra användare sker regelmässigt på aggregerad data, vilket innebär att vi samlar in uppgifter om hur många användare har använt tjänsten och lägger ihop dem istället för att följa varje användare för sig. Även om vi regelmässigt gör analyser på aggregerade uppgifter görs vissa av våra behandlingar för detta ändamål baserat på data som kan identifiera dig som individ.

 • Vi arbetar för att förbättra användarupplevelsen och göra det lättare för dig att använda EventVäxjö. Vi tar till exempel fram automatiska söksträngar som slutför det du vill skriva, vi kommer ihåg dina senaste sökningar och kan även visa upp de senaste annonserna som lagts in som matchar dina senaste sökningar.

 • Vi behandlar uppgifter om hur du söker efter annonser i syfte att visa upp andra annonser som vi tror att du kan vara intresserad av. Dessa rekommendationer baseras på vilka annonser som liknar de annonser du nyligen har sökt på och vilka annonser som andra användare har klickat på tidigare.

Kategorier av personuppgifter

Uppgifter som du själv lämnar till oss, till exempel annonser du publicerar och den information du skickar, uppgifter som samlas in när du använder EventVäxjö såsom de sidor och vyer du är inne på och klickar på, teknisk information om din enhet och internetanslutning, var du är (platsinformation), cookies och annat innehåll som lagras på din enhet.

Laglig grund för behandlingen

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose EventVäxjös berättigade intresse av att göra EventVäxjö bättre och se till att vår tjänst fungerar som vi har tänkt.

Du kan också välja att stänga av cookies som används för detta ändamål.Ge dig relevanta tips, nyheter och erbjudanden

EventVäxjö vill att du ska få en så bra upplevelse som möjligt när du använder EventVäxjö. Vi gör din upplevelse personifierad, så att vi kan anpassa hur vi kommunicerar med dig baserat på vad du gillar och vad vi tror är relevant för dig. Vi skickar också ut tips och nyheter till dig såsom nyhetsbrev per mejl eller pushnotiser från appen baserat på hur du använder EventVäxjö. Vi följer även upp hur du kommer in på EventVäxjö och om du lägger in eller svarar på en annons. Slutligen skickar vi relevant information så att EventVäxjö kommer högt upp i dina sökträffar på Google.

Behandlingar som utförs

 • Vi behandlar uppgifter om hur du vanligtvis brukar använda EventVäxjö för att kunna ge dig personifierat innehåll när du använder EventVäxjö.

 • Vi behandlar uppgifter om hur du brukar använda EventVäxjö för att skicka dig tips och nyheter till dig via direkta kanaler såsom nyhetsbrev via mejl och pushnotiser. Vi vill endast ge dig sådana tips och nyheter som är relevanta för dig.

 • För att förbättra och utveckla vår kommunikation till dig registrerar vi hur du interagerar med kommunikation som vi riktar mot dig, t.ex. om du har öppnat mejlet och om du har klickat på någon av artiklarna eller länkarna eller om du har öppnat en pushnotis. Uppföljningen sker på aggregerad nivå för alla användare som tagit emot budskapet, men baseras på dina unika uppgifter.

 • Om du använder vår app och senare loggar in med ditt EventVäxjö-konto, kan vi koppla ihop din tidigare aktivitet på mobilen eller surfplattan med ditt EventVäxjö-konto så att innehållet i appen blir så anpassat efter dig som möjligt.

 • Vi följer upp hur du reagerar på marknadsföring som vi gör för EventVäxjö i andra kanaler, till exempel kan vi se vilken reklamkampanj som ledde till att du laddade ned vår app. Syftet med detta är att veta hur vi kan nå dig på bästa sätt och när det passar bäst för dig att vi visar upp reklam för EventVäxjö. Det sker för att vi ska kunna följa hur effektiva våra reklamkampanjer är, och vilka kanaler vi bör satsa på.

 • Vi skickar information om EventVäxjö och hur våra användare interagerar med vår tjänst till sökmotorer såsom Google så att dina Google-sökningar blir mer relevanta.

Kategorier av personuppgifter

Uppgifter som du själv lämnar till oss, såsom annonser du publicerar, uppgifter som samlas in när du använder EventVäxjö såsom de sidor och vyer du är inne på och klickar på, teknisk information om din enhet och internetanslutning, cookies och annat innehåll som lagras på din enhet, kommunikation i riktade kanaler (såsom mejl och pushnotiser) och hur du interagerar med dem och vilka sparade annonser och sparade sökningar du har.

Laglig grund för behandlingen

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose EventVäxjös berättigade intresse av att förbättra EventVäxjös kommunikation och göra den mer relevant för dig och marknadsföra EventVäxjös tjänster.

Du kan också välja att stänga av cookies som används för detta ändamål.Omdömen och information om användare

Vi behandlar personuppgifter för att underlätta för dig att fatta välinformerade och bra beslut när du använder EventVäxjö. Det tror vi bidrar till en tryggare och mer effektiv webbplats. Vi ger dig bland annat möjlighet att lämna omdömen om andra användare. Vi mäter också hur snabbt du brukar svara på meddelanden från andra användare för att kunna visa köpare hur lång tid det brukar ta för dig att svara på meddelanden.

Behandlingar som utförs

 • Efter avslutat evenemang finns möjlighet att lämna omdömen om hur evenemanget och kommunikationen funkade. Idag visas inte omdömen upp på EventVäxjö, men ditt samlade omdöme kan komma att publiceras och visas upp på EventVäxjö så småningom (i dina annonser eller i din profil).

 • Vi mäter och visar upp hur snabbt du brukar svara på meddelanden i EventVäxjös meddelandetjänst i syfte att visa köpare hur snart de kan förvänta dig att få svar från dig.

Kategorier av personuppgifter

Uppgifter som du själv lämnar till oss, till exempel de omdömen som du lämnar och uppgifter som samlas in automatiskt när du använder EventVäxjö, till exempel hur många meddelanden du fått och svarat på, teknisk information om din enhet och internetanslutning, och cookies och annat innehåll som lagras på din enhet.

Laglig grund för behandlingen

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose EventVäxjös berättigade intresse av att tillhandahålla en effektiv webbplats.

Visa reklam och hålla koll på hur reklam visas för dig

När EventVäxjö levererar reklam till EventVäxjös alla plattformar använder vi olika identifierare såsom cookies. Det sker för att kunna visa reklam och följa upp resultatet av reklamen (se hur många som klickar på dessa annonser). Vi strävar efter att leverera reklam av hög kvalitet, bland annat genom att begränsa antalet annonser i storformat och begränsa hur många gånger du får se samma budskap. Genom att använda olika mätningar blir det lättare för oss att veta när reklam ska visas för dig på våra webbplatser eller appar. På det viset kan vi också se om annonsen syns på din skärm och försäkra oss om att du inte behöver se för mycket reklam.

Behandlingar som utförs

 • Vi levererar reklam som du kan se på EventVäxjö och räknar på hur ofta reklamen visas för dig och andra användare. Vi följer också upp hur många gånger du har klickat på en reklamannons. Detta sker för att vi ska veta hur ofta en reklamannons har visats på EventVäxjö, optimera hur reklam visas på EventVäxjö för bästa upplevelse för våra användare och för att vi ska veta hur effektiv reklamen har varit och mycket vi ska ta betalt av våra annonsörer.

 • EventVäxjö samlar in data från din dator, surfplatta, mobiltelefon eller annan enhet för att kunna visa reklam eller reklamrelaterade tjänster. Genom att samla in data kan vi till exempel visa en specifik reklamannons baserat på vilken webbläsare du använder eller vilken tid på dygnet det är, samla in statistik i samband med aktiviteten på en webbplats, optimera reklamens placering, undersöka reklamens räckvidd och frekvens, mäta antalet bannervisningar, samla in faktureringsunderlag till annonsörerna och logga antalet och typen av annonser som visas vid en viss tidpunkt på en viss webbplats.

 • Vi mäter och optimerar reklamen som du ser för att du ska få en positiv upplevelse av reklamen som visas.

Kategorier av personuppgifter

Uppgifter som samlas in när du använder EventVäxjö såsom vilka sidor och vyer du är inne på och klickar på, teknisk information om din enhet och internetanslutning, var du är (platsinformation), cookies och annat innehåll som lagras på din enhet samt data från våra partners om bland annat reklamen som visas, dessa kan vara reklamkunder, mätverktyg och andra leverantörer.

Laglig grund för behandlingen

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose EventVäxjös berättigade intresse av att visa reklam på EventVäxjö.

Anpassa vilken reklam som visas för dig

När EventVäxjö bestämmer vilken reklam som ska visas för dig kan det ske efter var du befinner dig och vad vi tror att du är intresserad av. Denna anpassning sker i syfte att minska andelen irrelevant reklam som visas för dig. Anpassningen kan ske baserat på var du befinner dig, din ålder eller kön, vilka kategorier av artiklar eller annonser som du har varit inne på eller läst eller vilket troliga intresse EventVäxjö bedömer att du har. För att få fram ditt troliga intresse behandlar EventVäxjö uppgifter om hur du har använt webbplatser eller appar där EventVäxjö ansvarar för reklamen.

Hantera förfrågningar och kundservice

Vi behandlar dina uppgifter i syfte att hantera förfrågningar från dig, särskilt för att hantera ärenden i kundservice.

Kategorier av personuppgifter

Uppgifter som du själv lämnar till oss, såsom kontaktuppgifter, annonser du publicerat och meddelanden du skickat till oss eller andra användare, betalinformation och kontoinformation. Vi kan även spela in telefonsamtal med dig. Läs mer under rubriken “Vilka uppgifter samlar vi om dig”.

Laglig grund för behandlingen

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose EventVäxjös och ditt berättigade intresse av att hantera förfrågningar från dig.Fullgöra EventVäxjös lagstadgade skyldigheter

Vi behandlar personuppgifter för att fullgöra våra lagstadgade skyldigheter. Exempel på sådan behandling är att vi lagrar uppgifter för bokföringsändamål och att vi kan lämna ut uppgifter till myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag.

Behandlingar som utförs

 • Vi måste vi spara viss typ av finansiell data, såsom faktureringsunderlag och uppgifter om vilka betalningar som har gjorts till oss och vem som har gjort dessa betalningar, för att uppfylla vår skyldighet enligt bokföringslagen.

 • På begäran av myndighet lämna ut information om hur en person har använt EventVäxjö, exempelvis uppgifter om hur många och vilka annonser den har lagt in, hur annonserna betalades och från vilken/vilka IP-adresser annonseringen skedde.

Kategorier av personuppgifter

Uppgifter som du själv lämnar till oss, såsom annonser du publicerar och meddelanden du skickar, uppgifter som samlas in när du använder EventVäxjö såsom de sidor och vyer du är inne på och klickar på, teknisk information om din enhet och internetanslutning, var du är (platsinformation) och betalinformation.

Laglig grund

Rättslig förpliktelse. Behandlingen utförs eftersom vi är skyldiga att göra det enligt lag.Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi kommer att behandla dina personuppgifter under så lång tid som är nödvändig med hänsyn till ändamålet med behandlingen. Det innebär att olika uppgifter kommer att sparas olika länge. Vissa uppgifter måste vi spara under längre tid för att uppfylla våra lagstadgade skyldigheter.

 • Kontoinformation - Uppgifter som du lämnat till oss som är kopplade till ditt konto, till exempel ditt användarnamn, e-postadress, postnummer m.m, och uppgift om när du registrerade ditt konto.

 • Uppgifter som du har lämnat och som du själv har tillgång till i din profil, till exempel meddelanden som du skickat till eller mottagit från andra användare inom ramen för EventVäxjös meddelandetjänst, sparade annonser och bevakningar på EventVäxjö.

 • Transaktionsuppgifter som innehåller uppgifter om betalningar och köp du har gjort av EventVäxjö. Dessa är vi skyldiga att spara i sju kalenderår av bokföringsskäl.

 • Annonser och meddelanden till kundtjänst m.m. - Uppgifter som du har lämnat till oss när du använt våra tjänster, men kanske inte kan se i din profil. Dessa uppgifter består av annonser som du lagt in på EventVäxjö och meddelanden som du skickat till kundservice.

 • Data som vi registrerar när du surfar runt på EventVäxjö. Det kan vara uppgifter om vilka annonser du tittar på, vilka knappar du trycker på och vilka sidor du är inne på.

 • Uppgifter om din geografiska position. Dessa baseras på din IP-adress eller din mobila enhets platsinformation. Uppgifter om var du är när du använder EventVäxjö sparas i högst 30 dagar och förnyas så snart en ny uppgift kommer in, då raderas den gamla uppgiften.Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES och alla våra egna IT-system finns inom EU/EES.

Dina rättigheter

Du har rätt att få veta vad vi gör med dina personuppgifter. Du har också rätt att få tillgång till dina personuppgifter och i vissa fall få de rättade, raderade eller blockerade. Nedan listar vi vilka rättigheter du har och hur du gör för att använda dem.

Få tillgång till dina personuppgifter

Vi är alltid öppna och transparenta med vilken information vi har om dig. Om du har ett EventVäxjö-konto kan du när som helst logga in för att se vilka uppgifter som finns registrerade om dig där, till exempel vilka kontaktuppgifter vi har till dig, din plats för annonsering och vilka annonsbevakningar du har registrerat.

Om du vill få en mer detaljerad insikt i vilka personuppgifter vi behandlar om dig kan du begära att få tillgång till dessa uppgifter (i ett så kallat registerutdrag). Via ditt EventVäxjö-konto kan du begära ett sådant registerutdrag. Om du inte har ett EventVäxjö-konto ber vi dig ta kontakt med oss. Eftersom vi är skyldiga att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst kommer vi endast att lämna ut sådana uppgifter som vi med säkerhet vet tillhör dig.

Radera uppgifter

Du har i vissa fall rätt att få dina personuppgifter raderade, t.ex. om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in. I sådana fall kommer vi att radera de uppgifter vi har om dig, men med några viktiga undantag. Vi kommer att behålla sådana uppgifter som vi måste behålla enligt lag (till exempel av bokföringsskäl). Vi kommer också att behålla sådana personuppgifter som vi behöver för vårt säkerhetsarbete under 30 dagar extra från det att övriga personuppgifter raderas. Om vi har anledning att tro att du har använt EventVäxjö i strid med våra villkor hålls dina uppgifter kvar i karantän under två år efter din begäran om radering och används under denna period enbart i syfte att upptäcka och förebygga missbruk av våra tjänster. Du kan begära radering av dina personuppgifter via ditt EventVäxjö-konto eller genom att kontakta oss.

Begära rättelse av personuppgifter

Om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller ofullständig har du rätt att begära att uppgiften rättas eller kompletteras. Om du har ett EventVäxjö-konto kan du själv uppdatera vissa uppgifter om dig genom att logga in med ditt EventVäxjö-konto och ändra dina kontoinställningar. Om din begäran om rättelse gäller andra uppgifter ber vi dig kontakta oss.

Säga nej till direktreklam

Du kan när som helst säga nej till sådan behandling av personuppgifter som EventVäxjö gör för direktmarknadsföring, till exempel via utskick per mejl. Du kan avregistrera dig genom att du kontaktar EventVäxjö.

Motsätta dig behandling som stödjer sig på vårt berättigade intresse

Du har rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter som vi gör med stöd av vårt berättigade intresse. Om du invänder mot sådan behandling får vi bara fortsätta med behandlingen om vi kan visa att det finns tvingande berättigade skäl till att personuppgifterna måste behandlas som väger tyngre än dina intressen.

Om du invänder mot viss behandling av personuppgifter är det flera faktorer som vi skulle beakta, till exempel dina rimliga förväntningar och vilka för- och nackdelar behandlingen innebär för dig, EventVäxjö, andra användare och eventuella tredje parter.

Begränsa behandling av uppgifter

Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas. Om du begär att behandlingen av dina uppgifter ska begränsas kan det dock medföra att vi inte kan uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig under den tid behandlingen begränsats.

Dataportabilitet

Slutligen har du rätt att få en kopia på dina personuppgifter i ett strukturerat format (dataportabilitet). Rätten till dataportabilitet omfattar endast uppgifter som du själv har lämnat oss och som vi behandlar med för att fullgöra ett avtal med dig eller med stöd av ditt samtycke.

Kontakta oss angående dina rättigheter

Om du vill utnyttja någon av dina rättigheter kan du kontakta oss via vår mejladress, info@eventvaxjo.se

Till vilka kan personuppgifter lämnas ut?

Vi delar med oss av information om dig till andra, exempelvis leverantörer som behandlar personuppgifter för vår räkning, myndigheter och samarbetspartners. Här kan du läsa mer om vilka vi lämnar ut personuppgifter till.

Leverantörer som behandlar personuppgifter för vår räkning

Vi behöver ibland anlita leverantörer för att leverera våra tjänster till dig. Sådana leverantörer kan till exempel leverera system för utskick av mejl och pushnotiser, molntjänster för lagring av data, analysverktyg eller system för publicering och visning av bannerreklam. Det kan också vara kundserviceföretag eller IT-konsulter. Vi är då fortsatt ansvariga för den behandling av dina personuppgifter som underleverantören gör. Leverantörerna får inte använda uppgifterna för andra ändamål än de som vi anger. Vi delar personuppgifter med leverantörer för att det är nödvändigt för att fullgöra vårt avtal med dig.

Myndigheter

Vi lämnar ut personuppgifter till myndigheter, såsom polisen och skatteverket, på myndighetens begäran om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller myndighetsbeslut eller till rättsvårdande myndigheter för att bidra till en pågående brottsutredning. När vi delar personuppgifter med myndigheter sker det antingen på grund av att vi har en rättslig skyldighet att göra det eller på grund av att vi har ett berättigat intresse av att bidra till en pågående brottsutredning.

Samarbetspartners som erbjuder tjänster till EventVäxjös användare

Om du annonserar i sådana kategorier där vi tillsammans med samarbetspartners tillhandahåller kringtjänster, kan vi dela personuppgifter. I vissa fall delar vi innehåll ur annonser som publicerats på EventVäxjö med samarbetspartners för att de ska kunna anpassa sina tjänster efter våra användare. Detta sker exempelvis om du väljer att använda digitala kontrakt, annonsens rubrik och annat ur dess innehåll kan då delas med vår samarbetspartner som erbjuder digitala kontrakt. Vi ingår avtal för att säkerställa att sådana samarbetspartners behandlar uppgifter i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning. Vi delar uppgifter med dessa samarbetspartners för att det är nödvändigt för att fullgöra vårt avtal med dig.

Inkassobolag

Om EventVäxjö har ett krav gentemot dig kan vi dela de personuppgifter som är nödvändiga med inkassobolag för att fastställa, göra gällande och utöva vårt rättsliga anspråk.

Mottagare som du ber oss att dela information med

Vi kommer inte att dela, sälja, överlåta eller på annat sätt lämna ut personuppgifter utöver vad som anges i denna personuppgiftspolicy om vi inte är skyldiga att göra det till följd av rättslig skyldighet eller om vi först har fått ditt samtycke.Kontakt vid frågor

Du kan alltid kontakta oss genom att mejla till info@eventvaxjo.se.

Uppdateringar av den här policyn

Om vi gör ändringar i den här personuppgiftspolicyn kommer vi att publicera en uppdaterad version på EventVäxjös webbplats.