Användaravtal

Ansvar

EventVaxjo.se garanterar inte kontinuerlig, oavbruten eller säker tillgång till sina tjänster. Driften av Webbplatsen kan komma att störas av ett antal faktorer utanför EventVaxjo.se kontroll och EventVaxjo.se ställer inga garantier gällande webbsidans funktion eller tillgänglighet. EventVaxjo.se kan inte göras ansvarigt för skador som direkt eller indirekt orsakas av användning av Webbplatsen och dess innehåll. Vid tekniska fel ersätts högst annonskostnaden.

Webbplatsen är huvudsakligen en annonsplats. Webbplatsen är således ett forum som låter användare annonsera sina tjänster. EventVaxjo.se har ingen kontroll över eller medverkar i transaktionen mellan en köpare och en säljare. EventVaxjo.se ansvarar inte för den utannonserade tjänsten.

EventVaxjo.se ansvarar inte för skada som beror på uteblivna på felaktig information i annonstexten.

Personuppgifter

EventVaxjo.se samlar in och använder ett fåtal uppgifter för att leverera tjänsterna.

De uppgifter vi samlar in när du använder våra tjänster är:
  • E-postadress
  • IP-adress
  • Telefonnummer
  • Information om betalningstransaktionen (telefonnummer eller referens nr. från kortinlösare)
  • Information som du anger i annonser och formulär

För att göra din annonsering så effektiv som möjligt och bereda dig så många potentiella köpare som möjligt, kan informationen komma att delas med samarbetspartners t.ex. om du väljer att utnyttja sådana tjänster som erbjuds i samarbete med våra samarbetspartners.

När du lägger in en annons, använder en tjänst eller mailar annonsör medger du att EventVaxjo.se använder, sparar och kan lämna ut dina personuppgifter till andra såsom annonsör (avsändande IP-adress, när du använder formuläret mejla annonsör), samarbetspartners, eller till behöriga myndigheter som t.ex. Polisen, Skatteverket m.fl.

Om du inte kan godta vår personuppgiftshantering eller våra andra villkor ber vi dig avstå från annonsering och att inte använda våra tjänster.

All insamlad information skyddas med tekniska hjälpmedel och vi har säkerhetsrutiner och system kopplade till vår tjänst, för att förhindra obehörig åtkomst och användning av uppgifter. Våra samarbetspartners har förbundit sig att hantera informationen i enlighet med våra krav på säkerhet och sekretess.

Marknadsföring

All marknadsföring ska enligt Marknadsföringslagen (2008:486) stämma överens med god marknadsföringssed. Om ett företag bryter mot reglerna kan Marknadsdomstolen förbjuda detta och om det fortsätter kan företaget dömas att betala vite (böter).

Användargenererat innehåll

Med användargenererat innehåll avses allt sådant innehåll som en användare av tjänst på Webbplatsen skapar och/eller lägger upp på Webbsidan som t.ex. bilder, filmer och annonstexter ("Användargenererat innehåll").

Du garanterar att du innehar nödvändiga rättigheter till det Användargenererade innehållet, antingen genom att du själv har skapat detta (vare sig det är exempelvis en bild, en film eller en annonstext), eller att alla som har medverkat har gett dig tillstånd att använda det Användargenererade innehållet på Webbsidan i enligt med de Allmänna Villkoren.

Du garanterar att Användargenererat innehåll inte innehåller upphovsrättsligt skyddat material, såsom skyddad musik, inklippta filmsekvenser eller annat upphovsrättsligt skyddat material som du inte har fått tillåtelse att använda i det Användargenererade materialet och inte heller annans logotyp.

Du garanterar att du sett till att de personer som kan identifieras i det Användargenererade innehållet (exempelvis i en bild eller en film eller enbart genom sitt namn) är medvetna om hur materialet kommer att användas och att de uttryckligen har godkänt att förekomma i det Användargenererade innehållet och att EventVaxjo.se även kan komma att använda det Användargenererade innehållet i marknadsföringssyfte.

Genom att lägga upp Användargenererat innehåll, exempelvis vid införandet av en annons, ger du EventVaxjo.se en oinskränkt rätt att fritt förfoga över det Användargenererade innehållet, genom att till exempel bearbeta, formatanpassa, lagra eller kopiera det och göra det tillgängligt för allmänheten oavsett mediekanal och att vidareupplåta dessa rättigheter till eventuella samarbetspartners. EventVaxjo.se får även använda det Användargenererade innehållet i marknadsföringssyfte. EventVaxjo.se rättigheter kvarstår även efter att en annons har raderats.

Du efterger härmed alla krav på ersättning från EventVaxjo.se för EventVaxjo.se:s användning av det Användargenererade innehållet.

Du garanterar att du inte använt dig av direktlänkning till aktiva web-kameror (live-cams) eller av bildmaterial från säkerhets- eller övervakningskameror.